STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • “ Podsticanje dečjeg samopoštovanja putem kooperativne komunikacije“  4.,5., i 11. oktobar 2008. I 21.,28. februar i 01. mart 2015. godine
 • „ MENSA NTC sistem učenja “ 04. oktobar i 26. novembar 2010. godine
 • „ Šta pokušavamo reći maloj deci“ od 10.11. do 08.12. 2012.godine
 • „ Moć mašte, moć pokreta“  26., 27., maj 2012. godine
 •  “ Pozitivno vaspitanje – pozitivna disciplina u vrtiću “ 12. , 13. septembar i 25. oktobar 2015. Godine
 • Učešće u edukativnom program “Feel the Art. Experiencing works of art trought senses “ Galerija Matice srpske prilikom posete NJKV princa od Velsa I vojvotkinje od Kornvola 17.mart 2016. godine  
 •  “ U susret novim osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja “ – tribina 16. mart 2017. godine
 • “Radost učenja – izazov podučavanja” 25. mart 2017. godine
 • Stručna konferencija za vaspitače 07. – 10. decembra 2017. godine  (autor, prezentator)
 • “Moć odnosa –  Razvijanje relacionih kompetencija u pedagoškim odnosima” oktobar 2017. – februar 2018.
 • “ Novi izazovi u edukaciji” 26.-27-oktobar 2018. godine (autor, prezentator)
 • Učešće u K1 projektu mobilnosti, Tempus fondacija u okviru Erasmus+ programa “Course on outdoor & environmental education for pre-primary teachers (Ages 3-7) „ Velika Britanija 02.07.-07.07. 2018. godine
 • „Održivi razvoj u predškolskom programu“ – teorijske osnove 27.11.2018. godine
 • „Održivi razvoj u predškolskom programu“ – praktična metodička primena 04.12.2018. godine
 • ” Podrška razvoju kritičkog mišljenja na ranom uzrastu” 24.,25.,26. Januar 2019. godine ( Milica Ćebić , Dragana Koruga)
 • Tribina ” Funkcionalno znanje i razvoj kreativnosti” – Ranko Rajević , Februar 2019. God.
 • “Bajke” 19., 20. i 21. Februar2019. godine (profesionalna pripovedačica Jasna Held)
 • Stručna konferencija ” Dete je biće igre” – Maj, 2019. ( autor, prezenter)
 • “Zdravo odrastanje” – Avgust, 2019.god. ( Dragana Babić)
 • “Učenje kroz istraživanje izvan vrtića” – online seminar (Dušanka Mudrinić) 
 • “Kompas za učenje” -26. Septembar 2020. god. ( Sonja Miladinović, Vesna Radulović)
 • U okviru Erasmus + programa ” LTT ” obuka – Pula Oktobar, 2020.