RADNA BIOGRAFIJA

Suzana Kuzela je stekla zvanje strukovni vaspitač na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu . Tokom četrnaest godina iskustva u radu sa decom, u Predškolskoj ustanovi „Maštolend“, izvela je četiri generacije dece.

Pohađala je akreditovane seminare, učestvovala u pisanju i prezentovanju stručnih radova. Učesnik je međunarodnog projekta Erasmus plus Fondacije Tempus. Organizovala, učestvovala i bila je koordinator u različitim projektima i svečanostima na nivou vrtića. Priredila je nekoliko knjiga radeći na podsticanju dečjeg samopoštovanja. Realizator je programa stručnog usavršavanja za vaspitače, koji se bavi savremenim pristupima učenju dece predškolskog uzrasta.

Učestvovala je sa decom na brojnim manifestacijama na nivou Grada Novog Sada. Bila je uključena u obrazovne projekte ustanova kulture i umetnosti. Duži niz godina je vaspitač-mentor u vrtiću Maštolend i edukovala je brojne pripravnike koji su se pripremali za poslove vaspitača predškolske dece. Nakon višegodišnjeg iskustva u kreiranju autentičnog načina rada sa decom na nivou vaspitne grupe izabrana je za koordinatora tima vaspitača za građenje kvaliteta VORa na nivou ustanove. Član je Aktiva privatnih predškolskih ustanova koji se bavi kvalitetom vaspitno-obrazovnog rada. Aktivan je član udruženja vaspitača Novi Sad.