BALONOM SMO SE VINULI U VISINE

Kada je balon imao sve potrebne delove,mogli smo u novu avanturu.

Jedan tim činila su deca u balonu na vruć vazduh… Dok su leteli iznad naše planete uočavali su njene lepote: kopno, okeane, reke, pustinje, ledena prostranstva…

Konsultovali su se sa decom koja su kod velike geografske karte sveta. Oni su čitali i obaveštavali ih šta je to i kako se zove novootkrivena lepota.

Tada su deca kod “neme” karte pisala, seckala i to zabeležila na nemu kartu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s